U wilt zelf innoveren

want u bent ervan overtuigd dat uw organisatie innovatiever moet worden.

U wilt

  • dat uw medewerkers beter in staat zijn om op basis van gedegen klantinzichten meer ideeën om te zetten naar commerciële proposities.
  • dat uw hele organisatie meer klantgericht gaat opereren (en niet alleen uw mensen in de buitendienst).
  • dat uw medewerkers beter in staat zijn om commerciële kansen te zien en die ook te benutten.
  • zelf kunnen innoveren zonder hulp van buitenaf

Een blijvende verandering in uw organisatie teweeg brengen is op dit moment belangrijker voor u dan nieuwe commerciële proposities ontwikkelen. U beseft ook dat het van belang is dat uw medewerkers deze verandering zelf actief moeten ervaren en ondergaan zodat zij zich een nieuwe manier van werken eigen maken.

Wij trainen en begeleiden een team van uw medewerkers in het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening volgens de principes van Design Thinking en Service Design.

Zelf Innoveren
workshop

Wij geven uw medewerkers de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Dat doen we in een aantal workshops waarbij we theorie en praktijk op een ideale manier combineren: na iedere workshop gaan uw medewerkers een periode "het veld in" (oftewel: hun dagelijkse werk doen) om het geleerde in praktijk te brengen.

Terwijl zij daarmee bezig zijn, tijdens hun dagelijkse werkzaamheden, houden wij de vinger aan de pols en sturen bij waar nodig.

Al na enkele workshops zult u merken dat

  • uw medewerkers op een andere manier tegen uw klanten gaan aankijken.
  • uw medewerkers anders gaan denken en spreken over de behoeftes van uw klanten.

We starten met een kleine groep zodat u zelf kunt vaststellen of onze manier van werken aansluit bij uw behoeften en verwachtingen.

Na afloop zal uw organisatie beter in staat zijn om nieuwe dienstverlening te ontwikkelen die perfect aansluit bij de behoefte van uw klanten, zodat de kans op nieuw commercieel succes maximaal wordt.

Meer weten? Bel voor meer informatie naar 085 - 3015108.