De vier diamanten van de Pelátis-aanpak

Onze diensten omvatten een aantal activiteiten die zich ruwweg in drie categorieën laten verdelen: Business Strategy, Service Design en Project Management. Bij Business Strategy gaat het er vooral om een helder en realistisch beeld op de toekomst van uw bedrijf te krijgen om vervolgens de weg daar naartoe vast te stellen. Bij Service Design wordt er gestart met de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening (of de aanpassing van bestaande diensten). Er worden inzichten opgedaan en verzameld. Deze inzichten leiden tot mogelijkheden of kansen om waarde te genereren. Vervolgens worden voor deze kansen mogelijke oplossingen bedacht. Van een aantal daarvan wordt een prototype ontwikkeld. Daarna kan gekozen worden met welke oplossingen daadwerkelijk de markt wordt opgegaan. Bij Project Management, wordt de gekozen oplossing eerst getoetst op haalbaarheid (beschikbare technologie, verdienmodel), alvorens uw bedrijfsvoering daadwerkelijk aan te passen.

Er zijn vier logische momenten waarop onze dienstverlening het beste kan starten:
1. Er bestaat zorg of twijfel over het voortbestaan van het bedrijf.
2. Er is aanleding en intentie om te innoveren, maar u weet niet goed hoe dit aan te pakken.
3. Er is een duidelijk beeld van een commerciele kans, maar de juiste aanvliegroute ontbreekt nog.
4. Er is zelfs een aanvliegroute en u zoekt iemand om uw kans in de markt te zetten.